top of page

 Algemene voorwaarden

 • Bij het ondertekenen van het inschrijf formulier en de algemene voorwaarden verbind je je voor een geheel lesseizoen aan de slagwerkschool.

 • Een les seizoen duurt van 29 augustus 2022 t/m 23 juli 2023.

 • Voor nieuwe leerlingen geldt één vrijblijvende proefles, daarna wordt een keuze gemaakt voor doorgaan of stoppen.

 • Lessen gelden alleen voor leerlingen die zijn ingeschreven. Overige personen en/of derden kunnen de lessen niet overnemen

 • Tussentijds stoppen is  toegestaan er wordt dan wel een factuur gestuurd op basis van de resterende lessen gedurende het seizoen .

 • De slagwerkschool houdt het vakantie rooster aan van het voortgezet onderwijs.

 • Tussentijds  instappen is toegestaan, je draait dan het resterende seizoen mee

 • Opzegging termijn moet 4 weken van tevoren voordat de zomervakantie aanvangt middels schriftelijk bericht bij de desbetreffende docent  worden aangegeven.

 • Na afloop van een 10 ritten kaart ben je verplicht om een nieuwe 10 rittenkaart aan te schaffen.

 • Bij verhindering van de docent door ziekte etc... wordt de leerling per telefoon/e-mail op de hoogte gesteld, er wordt geen les afgetekend.

 • Bij verhindering van de leerling om wat voor reden dan ook wordt een les afgetekend. Gemiste lessen kunnen op afspraak worden ingehaald.

 • Bij langdurige ziekte worden er geen lessen afgetekend.

 • Een 10 ritten kaart mag over het seizoen worden heen getild.

 • Resterende strippen bij opzegging worden niet terug betaald.

 • Betaling gaat middels facturering. Ouders/verzorgers/leerlingen worden geacht binnen de gestelde termijn van 10 werkdagen het factuurbedrag te voldoen aan de desbetreffende docent.

 • Bij overschrijding van het betalingstermijn wordt een aanmaning verstuurd + daarbij €10,- extra administratie kosten.

 • Bij het niet betalen van het factuurbedrag, ook niet na 2 aanmaningen wordt de vordering in handen gegeven van een incasso bureau.

 • De docent  zal al het mogelijke doen om een rooster te maken zodat iedere leerling op het juiste tijdstip kan lessen, echter het is niet zo dat wanneer er een roosterwijziging van de kant van de leerling is, het rooster binnen de slagwerkschool moet worden omgegooid. Het bestaande rooster blijft van kracht tot dat de docent hiervoor een passende oplossing heeft, tot deze tijd wordt de leerling geacht op het afgesproken tijdstip te verschijnen. 

bottom of page